Van der Giesen

Advocaten

 

Westhaven 73-74
2801 PN Gouda

 

RECHTSGEBIEDEN

 

Klacht en Geschillencommissie

De interne klachtenregeling

Deze klachtenregeling is van toepassing op de advocaat en op alle medewerkers die onder verantwoordelijkheid van deze advocaat werkzaam zijn bij Van der Giesen Advocatuur.

Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een opdrachtovereenkomst, over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoek ik u uw bezwaren eerst aan mij voor te leggen. Als dit niet tot een oplossing leidt, dan zal ik u verwijzen naar een externe klachtenfunctionaris. Dit is mw M. Roetman, als advocaat gevestigd te Gouda (Westhaven 72-73, 2801 PN, roetman@roetmanfamilierecht.nl).

De klachtenfunctionaris zal u en degene over wie wordt geklaagd gelegenheid geven om de klacht toe te lichten. U ontvangt binnen een maand na het indienen van uw klacht schriftelijk en gemotiveerd een oordeel over de gegrondheid van uw klachten. Als het niet mogelijk is binnen een maand een oordeel over uw klacht te geven, dan verneemt u in elk geval binnen een maand wanneer er wel een gemotiveerd oordeel zal worden gegeven.

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Advocatuur als u niet binnen een maand bericht hebt ontvangen van de klachtenfunctionaris. U kunt ook bij de Geschillencommissie Advocatuur terecht als u zich niet kunt vinden in het oordeel van de klachtenfunctionaris.

Er zijn geen kosten verbonden aan de interne klachtenprocedure.

Geschillencommissie Advocatuur

Mijn medewerkers en ik zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. In het navolgende kunt u lezen wat u dan kunt doen.

Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en die voor Beroep en Bedrijf (SGB) te ’s-Gravenhage.

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van het kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,00. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000,00, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Het kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Kom langs voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Iedere maandag gratis spreekuur van 16:00 tot 18:00 uur